Obiective - Rezultate estimate

 

Obiectivul general al proiectului ” Sistem adaptiv pentru asigurarea calităţii energiei, prin corectarea parametrilor electrici ai reţelelor de joasă tensiune, integrabil în reţelele SMART GRID ”, îl reprezintă creşterea competitivităţii CD prin stimularea parteneriatului în domeniul Energie, dintre INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ŞI ÎNCERCĂRI PENTRU ELECTROTEHNICĂ - ICMET CRAIOVA, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA şi aplicantul industrial INDAELTRAC, în vederea realizării unui produs inovativ pentru asigurarea siguranţei în alimentarea cu energie electrică a clienţilor finali, la indicatorii de calitate stabiliţi de legislatia in vigoare.
Atât pe plan mondial cât şi în UE, energetica viitorului vizează implementarea practică a două concepte: reţele locale (microgrid) şi reţele inteligente (smart grid). Primul dintre acestea urmăreşte valorificarea resurselor energetice regenerabile (RER) şi clasice disponibile într-un areal dat; al doilea are drept scop realizarea unui sistem energetic European axat pe creşterea ponderii componentelor informatice şi de control.
Integrarea sistemelor de generare bazate pe RER şi a tehnologiilor cu eficienta energetică (EE) ridicată presupune creşterea numărului echipamentelor electronice de putere care reprezintă, din punct de vedere energetic, o clasă largă de sarcini neliniare; pe de alta parte, dinamica consumului de energie şi modificarea configuraţiei reţelei produc modificări în circulaţia de putere activă şi reactivă, cu efecte negative asupra menţinerii mărimilor electrice de interes în limitele de calitate impuse de normele existente. Aceste elemente justifică necesitatea apariţiei unor echipamente specializate care sa reducă impactul reciproc între reţelele publice şi diferiţi utilizatori racordaţi la acestea (consumatori, sisteme de generare distribuite şi reţele locale) cu scopul îmbunătăţirii calităţii energiei electrice.
O soluţie posibilă, propusa prin proiect, constă în conceperea si realizarea  unui echipament electronic de condiţionare unificată a energiei cu următoarele funcţii:
(I) circulaţie bidirecţionala a energiei electrice;
(II) asigurarea unei tensiuni constante practic sinusoidale la bornele utilizatorului indiferent de regimul de funcţionare al reţelei publice şi/sau al consumatorului;
(III) compensarea consumului de putere nonactivă al utilizatorului (factor de putere unitar şi curenţi sinusoidali);
(IV) integrarea în reţeaua energetică inteligentă.

Modelul experimental propus a fi realizat în cadrul acestui proiect, urmăreşte o compensare dinamică a factorului de putere şi eliminarea distorsiunilor curbei de variaţie a curentului şi tensiunii electrice, indiferent de natura sarcinii electrice conectate la reţea.
Lucrarea are un caracter inovativ determinat în principal de necesităţile consumatorilor finali şi legislaţia în domeniu, concretizat prin aceea ca:
-   se propune concepţia si realizarea unui sistem inovativ de condiţionare şi control al mărimilor electrice în nodul la care se racordează o microreţea ce conţine sisteme clasice de generare sau sisteme de generare bazate pe RER la care parametrii electrici (tensiune, factor de putere, etc. ) sunt perturbaţi de comportamentul reţelei sau de consumatorii neliniari;
-  validarea modelelor va fi asistată de aplicaţii software specializate (EDSA Technical 2004, PowerWorld).
Noutatea proiectului constă în implementarea conceptelor Flexible AC Transmission Systems (FACTS) şi Flexible Reliable and Intelligent Electrical Energy Delivery Systems (FRIENDS) concretizate în modelul experimental validat la finalizarea proiectului, ca o necesitate a satisfacerii cerinţelor consumatorilor de energie electrică.

Project Director: Dr. Dumitru Sacerdotianu- researcher at ICMET Craiova