Publicatii

1.      M.Chindris, A.Cziker, Anca Miron, D.Sacerdotianu. SMALL DISTRIBUTED RENEWABLE ENERGY GENERATION FOR LOW VOLTAGE DISTRIBUTION NETWORKS. WEC CENTRAL & EASTERN EUROPE REGIONAL ENERGY FORUM – FOREN 2016, 12-16 June 2016, Vox Maris Grand Resort, Costinesti, Romania, Reference no: 1.3.4

2.      M.Chindris, A.Cziker, Anca Miron, D.Sacerdotianu. Generare distribuită de mică putere pentru integrarea resurselor regernerabile în rețelele de distribuție de joasă tensiune. In Academia de Științe a Moldovei. Problemele Energeticii Regionale, Chișinău, Nr.2(31) 2016, 11-21

3.      Anca Miron, A.Cziker, M.Chindris, D.Sacerdotianu. Impact of distributed generation on weak distribution networks. Study case on a Romanian microgrid. Proceedings of 2016 International Conference on Applied and Theoretical Electricity ICATE, October 6-8, 2016, Craiova, Romania, Paper 4.9

4. Miron.A., Chindriș.M.D.,Cziker.A., Sacerdoțianu.D., Analysis of Disturbances Transmission
in Microgrids, Conferinta Internationala OPTIM 2017, 25-27 mai, Brașov, 2017

5. Ivanov.S., Ciontu.M., Sacerdoțianu. D., Radu.A., Simple Control Strategies of the Active
Filters within a Unified Power Quality Conditioner (UPQC), The 7th International
Conference on Modern Power Systems (MPS 2017), Cluj Napoca, ISBN: 978-1-5090-
6566-0.

6. Chindriș. M., Cziker. A., Miron. A., UPQC – the best solution to improve power quality in
low voltage weak distribution networks, The 7th International Conference on Modern
Power Systems (MPS 2017), Cluj Napoca, ISBN: 978-1-5090-6566-0

7. Anca Miron, A.Cziker and M.Chindris. Estimating the Impact of Domestic Consumers on
Power Quality using Fuzzy Logic. 7th International Conference on Modern Power Systems,
Cluj-Napoca, 6-9 June 2017, paper 024

- Cererea de brevet
A fost elaborată documentația de brevet și a fost inregistrată cererea de brevet cu numărul
A/00692, 21.09.2017. Titlul cererii de brevet este SISTEM ADAPTIV PENTRU ASIGURAREA
CALITĂȚII ENERGIEI ÎN REȚELELE DE JOASĂ TENSIUNE.