Audit

 Etapa 1 - Fundamentarea solutiilor tehnice si constructive pentru un sistem adaptiv de corectie a parametrilor electrici ai retelelor de joasa tensiune, pentru microretele clasice izolate, integrabil in retelele SMART GRID.

Termen 31.12.2014. (pdf)

 Etapa 2- Fundamentarea soluţiilor tehnice si constructive pentru un sistem adaptiv de corectie a parametrilor electrici ai retelelor de joasa tensiune, pentru microretele de interconectare a surselor regenerabile de energie, integrabil in retelele SMART GRID. -Proiectarea si elaborarea documentatiei tehnice pentru modelul experimental -Realizarea modelului experimental

Termen 31.12.2015 (pdf)

Etapa 3- Experimentarea, si demonstrarea functionalitatii modelului; -Elaborarea documentatiei pentru obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate; -Informare, diseminare şi publicitate privind proiectul si rezultatele obtinute; -Demonstrarea functionalitatii si utilitatii modelului. 

Termen 31.12.2016 (pdf)

Etapa 4 - Experimentarea si demonstrarea functionalitatii modelului. Diseminarea rezultatelor. Elaborarea unei cereri de brevet de inventie. (pdf)

Termen 30.09.2017