Punerea in functiune, rapoarte de incercari si intercomparari

- Laboratorul a fost montat si pus in functiune in februarie 2009(vezi aici Procesul Verbal de instalare si punere in functiune) de catre dr. Jerome Luc, sef de proiect la SATIMO, ocazie cu care s-au facut primele incercari si totodata a fost scolarizat personalul ICMET.

- Au fost achizitionate 3 telefoane mobile de testare folosite exclusiv in acest scop(fara cartela SIM) care sa reprezinte etaloanele de lucru ale laboratorului.

- A fost elaborat raportul de incercari standard al laboratorului in limba romana (vezi aici) si in limba engleza (vezi aici) cu respectarea standardului IEC/EN 17025.

- Conform proiectului s-a asigurat contactul cu firma SICOM Test (www.sicomtesting.com) din Trieste, Italia in vederea unui schimb de experienta si realizarea unei intercomparari.
Au participat Prof.Dr. Andrei Marinescu (Director de proiect), ing. Ionel Dumbrava si ing. George Mihai de la ICMET.

- Incercarile interlaboratoare s-au realizat pe telefonul mobil(etalon de lucru) LG KU250 al ICMET. Rezultatele sunt cuprinse in raportul de incercari SICOM prezentat aici. Rezultatele se incadreaza in limitele de erori amise.

- In urma discutiilor purtate la SICOM s-a cazut de acord sa se incheie o conventie de colaborare prezentata aici.

 

Posibilitatile oferite de noul laborator au permis asocierea la programul COST BM0704
"Emerging EMF Technologies: Health Risk Management" (2008-2012), coordonator Marea Britanie.

Tari participante vezi aici.

ICMET a participat la programul de comparari inter-laboratoare organizat la Dubrovnik(Croatia) in perioada 6-7 noiembrie 2008.