SISTEM DE MONITORIZARE LOCALA SI DE LA DISTANTA A CONTACTELOR ELECTRICE DE CURENTI INTENSI, PENTRU ELIMINAREA AVARIILOR DATORATE CONTACTULUI IMPERFECT SI CRESTEREA SECURITATII IN ALIMENTAREA CU ENERGIE

 

  Proiectul este inclus in Programul 4 - "Parteneriate in domeniile prioritare" din cadrul PNCDI2 si este condus si monitorizat de Centrul National de Management Programe

 

 

Rezumatul proiectului

Proiectul se refera la monitorizarea locala sau de la distanta a temperaturii contactelor electrice demontabile, de curenti intensi, din cadrul tablourilor de interior, ecranate, de distributie a energiei electrice de joasa tensiune. Sistemul urmareste atat monitorizarea locala a temperaturii (in cazul in care in statie exista personal de deservire) cat si monitorizarea de la distanta a acesteia. Prin monitorizarea locala a temperaturii se urmareste temperature efectiva in contact, considerand ca temperatura mediului ambiant exterior tabloului de distributie este in jur de 20°C.

In acest caz la depasirea temperaturii impuse, sistemul de monitorizare da o semnalizare acustica care avertizeaza operatorul de depasirea temperaturii in contact intr-o unitate functionala din cadrul tabloului de distributie. (fig1, fig2, fig 3)

In cazul monitorizarii de la distanta se urmareste atat temperatura din contact cat si temperatura mediului ambient din exteriorul tabloului de distributie conform standardelor in vigoare. La depasirea temperaturii impuse prin standard sistemul de monitorizare da o semnalizare vizuala si acustica privind depasirea temperaturii admisibile in contact. (Fig4, fig5, fig6)

 

 

Fig.1

Fig.2

 

 

Fig.3

 

Fig4- Stand de incercare pentru monitorizare de la distanta

 

Fig5- Stand de incercare pentru monitorizare de la distanta

 

Fig6- Stand de incercare pentru monitorizare de la distanta

 

 

Cuprins

 

Sistemul de monitorizare urmareste monitorizarea temperaturii in contact in vederea reducerii pagubelor provocate de avarii, datorate unui contact imperfect si cresterea securitatii in alimentarea cu energie electrica.

In cadrul proiectului s-au realizat urmatoarele faze:

•  Studiu si solutii tehnice de ansamblu privind realizarea sistemului de monitorizare locala si de la distanta a temperaturii contactului electric demontabil

•  Proiect model executie, realizare si experimentare model pentru curentul nominal al contactului electri de 1250 A.

Fazele realizate sunt in concordanta cu anexa I.1, formular B din contract. Modelul realizat pentru sistemul de monitorizare a temperaturii local cat si de la distanta (conform anexei I) au fost experimentate pe o unitate functionala de distributie a energiei electrice de joasa tensiune de 1250A la SC Automatica SA cu rezultate corespunzatoare.

 

Concluzii

 

Prin realizarea si experimentarea modelului de monitorizare locala si de la distanta a temperaturii in contact, cu rezultate corespunzatoare s-a constatat utilitatea echiparii tablourilor de distributie de joasa tensiune cu acestea in vederea reducerii pagubelor provocate de avarii produse datorita unui contact imperfect si cresterea sigurantei in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor.