Programul NUCLEU

Raport final (2009-2015)
Strategia proprie de dezvoltare

 

Program NUCLEU 2016-2017

Cresterea competitivitatii ICMET in domeniile de specializare inteligenta “Energie, mediu si schimbari climatice”, “Eco-nano tehnologii si materiale avansate”, prin cercetare, dezvoltare si inovare de produse, tehnologii, servicii stiintifice si infrastructuri de cercetare - COSMIN

Obiectiv 1: Perfecționarea și dezvoltarea tehnicilor de evaluare a calității produselor electrotehnice și electroenergetice 

PDTE

Denumire proiect
Sef proiect
Perioada de desfasurare a proiectului

Instalatie de protectie la supratensiuni de comutatie a bateriei de capacitati destinata ca sarcina pentru incercarea aparatelor de comutatie in regim capacitiv

Ing. Costel CARAMIDA
martie 2016
decembrie 2016

Dezvoltarea de noi încercări mecanice şi termomecanice în regim acreditat, în vederea evaluării şi dezvoltării echipamentelor electrotehnice

Ing. Ion DINU
martie 2016
martie 2017

Modernizarea  si  extinderea competentelor  Laboratorului de Încercări de Joasă si Inalta Tensiune prin  implementarea  incercarilor de tip neelectric, in conformitate  cu normele europene, a cablurilor  cu tensiuni pana la um = 36 kv pentru sustinerea productiei autohtone

Ing. Valerica STANOI
martie 2016
octombrie 2017

Perfecționarea tehnicilor de încercare cu tensiuni combinate

Ing. Ilie MIHALCEA
martie 2016
iulie 2017

Dezvoltarea tehnicilor de evaluare a izolaţiei la înaltă tensiune utilizând metode combinate de măsurare a descărcărilor parţiale (acustică şi electrică)

Ing. Tania NICOARA
martie 2016
decembrie 2016

Perfectionarea tehnicilor de evaluare on-site a transformatoarelor de masurare de curent si de tensiune

Ing. Mircea TEODORESCU
martie 2016
iunie 2016

Dezvoltarea competenţelor aplicative a laboratorului prin implementarea unei  metode noi de evaluare a camerelor anechoice în vederea maximizării caracteristicilor de absorbție a undelor electromagnetice.

Ing. Viorica VOICU
martie 2017
noiembrie 2017

Implementarea tehnicilor statistice în managementul exploatării transformatoarelor de putere

Ing. Cristina NITU
martie 2016
octombrie 2017

Instalatie si metoda pentru incercari in curent continuu a echipamentelor de tractiune feroviara  (sigurante fuzibile, intreruptoare, izolatoare etc)

Ing. Cristian SALCEANU
martie 2016
decembrie 2017

Dezvoltarea tehnicilor de evaluare a calitatii cablurilor electrice cu tensiuni nominale până la 150kV în conformitate cu cerinţele actuale

Ing. Ion BURCIU
martie 2016
decembrie 2016

Metoda si echipament pentru testarea cuvelor transformatoarelor de distributie la solicitari de anduranta si suprapresiune

Ing. Florica LAZARESCU
martie 2016
iulie 2017

Dezvoltarea tehnicilor de cercetare privind comportamentul  echipamentelor la impuls de curent

Ing. Ion PATRU
martie 2016
septembrie 2017

Obiectiv 2: Creșterea siguranței în funcționare și a eficienței energetice prin realizarea de echipamente și tehnologii performante

CSEE

Denumire proiect
 Sef proiect
Perioada de desfasurare a proiectului

Cresterea competitivitatii sistemelor de monitorizare si diagnosticare a transformatoarelor electrice de putere dezvoltate la ICMET Craiova, in concordanta cu cerintele actuale de piata

Ing. Dumitru SACERDOTIANU
martie 2016
decembrie 2017

Cercetari privind detectarea si localizarea scurgerilor de fluide din conducte tehnologice utilizant tehnica emisiilor acustice (EA)

Ing. Iulian HUREZEANU
martie 2016
noiembrie 2017

Cercetari privind constructia contactelor din aluminiu, realizate din radiatoare de racire, pentru celulele de distribuție de joasă tensiune

Ing. Alin BENEA
martie 2016
decembrie 2017

Cercetări privind creşterea eficienţei energetice la consumatorii industriali, cu respectarea legislaţiei naţionale şi europene în vigoare

Ing. Daniela IOVAN
martie 2016
decembrie 2017

Obiectiv 3: Creșterea vizibilității și competitivității ICMET pe piața internă și internațională

CVC

Denumire proiect
 Sef proiect
Perioada de desfasurare a proiectului

Evaluarea performanțelor și omologare tunuri și microtunuri pneumatice tip BIG-BLASTER, pentru imbunatatirea calitații și a menținerii pe piață

Ing. Florin TEISANU
martie 2016
iulie 2017

Eficientizarea procesului de promovare a activității si infrastructurii de CDI a ICMET Craiova pe piețele naționale și internaționale

Ing. Marian DUTA
martie 2016
decembrie 2017

Dezvoltarea competenţelor aplicative în vederea acreditării în domeniul calităţii energiei termice cu respectarea cerinţelor normelor şi standardelor europene în vigoare

Ing. Silviu ANDREESCU
martie 2016
decembrie 2017

 

 

back