Programul NUCLEU

Raport final 2020

Raport final 2019

Raport final 2018

Raport final (2016-2017)

Raport final (2009-2015)

Strategia proprie de dezvoltare 2019-2022

Strategia proprie de dezvoltare 2016-2020

 

Program NUCLEU 2019-2022

Diversificarea activitatilor de cercetare-dezvoltare-inovare si modernizarea infrastucturii de cercetare in domeniile de specializare inteligenta: Energie, mediu, schimbari climatice; Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate; Tehnologii noi si emergente - Cod: DACIM

Obiectiv 1: Cercetare-dezvoltare-inovare pentru produse, servicii, tehnologii si transfer tehnologic, cod obiectiv: CPST

Nr. crt Denumire proiect
Responsabil proiect
Perioada de desfasurare a proiectului

1

Sistem inteligent de monitorizare si diagnosticare a starii izolatoarelor compozite din echipamentele electroenergetice
Ing. Ion PATRU
2019 - 2022

2

Cercetari aplicative privind dezvoltarea unor metode, tehnologii si produse inovative in domeniul echipamentelor electropneumatice cu functionare gazodinamica
Dr.Ing. Florin TEISANU
2019 - 2022

3

Cercetari privind controlul inteligent al motoarelor sincrone tip PMSM cu magneti permanenti si al motoarelor sincrone tip EESM cu excitatie externa cu transfer wireless de energie, utilizand algoritmi de tip neuro-fuzzy, genetici, iterative-learning, estimatoare de stare si traductoare soft, pentru cresterea fiabilitatii si eficientei in exploatare
Dr.Ing. Marcel NICOLA
2019 - 2022
4
Cresterea gradului de digitalizare si a eficientei energetice in retelele electrice de distributie (RED), prin conceptia si implementarea unui sistem de monitorizare si supraveghere de la distanta a componentelor infrastructurii de distributie
Dr.Ing. Dumitru SACERDOTIANU
2019 - 2022

5

Dezvoltarea competentelor privind etalonarea cu tensiuni inalte conform standardului IEC 60060-2:2010

Ing. Ionel DUMBRAVA
2019 - 2022

Obiectivul 2: Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de cercetare, inovare, cod obiectiv: DMI

Nr. crt Denumire proiect
Responsabil proiect
Perioada de desfasurare a proiectului

1

Sistem automat de conectare de mare precizie, nepoluant, specific statiilor de incercari de mare putere , 24 kV, 100 kArms
Ing. Marian DUTA
2019 - 2022

2

Crearea unei infrastructuri performante la nivelul laboratoarelor ICMET Craiova, prin introducerea de noi tehnici de masurare in vederea implementarii recomandarilor pentru evaluarea absorbtiei de frecveta radio conform IEEE Std 1128-1998(R2012), protejata printr-un sistem inteligent de monitorizare energetica respectand Directiva 2010/31/UE
Ing. Viorica VOICU
2019 - 2022

3

Evaluarea actiunii factorilor de mediu asupra echipamentelor electrice de comutatie cu tensiuni nominale pana la 550 kV si a echipamentelor de protectie la supratensiuni
Ing. Ilie MIHALCEA
2019 - 2022
4
Instalatie automata nepoluanta pentru, realizarea Schemei de Incercari a Echipamentelor de Inalta Tensiune si Mare Putere, ce are drept scop principal cresterea calitatii incercarilor la curenti intensi
Ing. Cristian  SALCEANU
2019 - 2022

Program NUCLEU 2018

Diversificarea activitatilor de cercetare-inovare in domenii de specializare inteligenta si dezvoltare interdisciplinara: Energie, mediu, schimbari climatice; Eco-nano tehnologii si materiale avansate;

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate -  DACDI

Obiectiv 1: Dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin perfectionarea tehnicilor de evaluare a performantelor si calitatii produselor

DIC

Nr. crt Denumire proiect
Responsabil proiect
Perioada de desfasurare a proiectului

1

Evaluarea actiunii factorilor de mediu  asupra echipamentelor electroenergetice care utilizeaza ca izolatie externa polimeri
Ing. Ion BURCIU
2018

2

Dezvoltarea infrastructurii informationale si de cercetare in vederea cresterii capabilitatii aplicative a ICMET Craiova prin respectarea cerintelor Directivei UE 30/2014 si Directivei 2013/35/UE
Ing. Viorica VOICU
2018

3

Eficientizarea secventelor de incercari pentru sistemele de comutatie prin realizarea unor blocuri modulare de sarcina rezistiva
Ing. Marian DUTA
2018

4

Modelarea restabilirii tensiunii intre contactele echipamentelor de comutatie in cadrul incercarilor de mare putere. Simulare si realizare schema electrica

Ing. Cristian  SALCEANU
2018

Obiectiv 2: Produse, tehnologii si metode inovative in domeniile electrotehnic si energetic

PTMI

Nr. crt Denumire proiect
Responsabil proiect
Perioada de desfasurare a proiectului

1

Cresterea sigurantei in exploatare a liniilor electrice aeriene si a posturilor de transformare  in conditii de predictibilitate, prin monitorizarea continua a parametrilor specifici in concordanta cu cerintele actuale de piata
Dr.Ing. Dumitru SACERDOTIANU
2018

2

Studiul emisiilor electromagnetice produse de descarcarile partiale in transformatoarele de inalta tensiune pentru evaluarea starii izolatiei
Ing. Ion PATRU
2018

3

Sistem informatic distribuit in timp real utilizând algoritmi de control avansați de tip simulink/matlab și labview implementati in sisteme embedded cu dsp pentru monitorizarea parametrilor de calitate ai energiei electrice
Dr.Ing. Marcel NICOLA
2018

Program NUCLEU 2016-2017

Cresterea competitivitatii ICMET in domeniile de specializare inteligenta “Energie, mediu si schimbari climatice”, “Eco-nano tehnologii si materiale avansate”, prin cercetare, dezvoltare si inovare de produse, tehnologii, servicii stiintifice si infrastructuri de cercetare - COSMIN

Obiectiv 1: Perfecționarea și dezvoltarea tehnicilor de evaluare a calității produselor electrotehnice și electroenergetice 

PDTE

Nr. crt Denumire proiect
Responsabil proiect
Perioada de desfasurare a proiectului

1

Extinderea domeniului de incercare al laboratoarelor ICMET pentru testarea echipamentelor electrotehnice in conditii climatice si de mediu extreme
Ing. Constantin CHELAN
2017

2

Instalatie de protectie la supratensiuni de comutatie a bateriei de capacitati destinata ca sarcina pentru incercarea aparatelor de comutatie in regim capacitiv
Ing. Costel CARAMIDA
2016 - 2017

3

Dezvoltarea de noi încercări mecanice şi termomecanice în regim acreditat, în vederea evaluării şi dezvoltării echipamentelor electrotehnice
Ing. Ion DINU
2016 - 2017

4

Modernizarea  si  extinderea competentelor  Laboratorului de Încercări de Joasă si Inalta Tensiune prin  implementarea  incercarilor de tip neelectric, in conformitate  cu normele europene, a cablurilor  cu tensiuni pana la um = 36 kv pentru sustinerea productiei autohtone
Ing. Valerica STANOI / Ion BURCIU
2016 - 2017

5

Dezvoltarea tehnicilor de evaluare a izolaţiei la înaltă tensiune utilizând metode combinate de măsurare a descărcărilor parţiale (acustică şi electrică)
Ing. Tania NICOARA
2016

6

Perfecționarea tehnicilor de încercare cu tensiuni combinate
Ing. Ilie MIHALCEA
2016 - 2017

7

Perfectionarea tehnicilor de evaluare on-site a transformatoarelor de masurare de curent si de tensiune
Ing. Mircea TEODORESCU
2016 - 2017

8

Dezvoltarea competenţelor aplicative a laboratorului prin implementarea unei  metode noi de evaluare a camerelor anechoice în vederea maximizării caracteristicilor de absorbție a undelor electromagnetice.
Ing. Viorica VOICU
2016 - 2017

9

Implementarea tehnicilor statistice în managementul exploatării transformatoarelor de putere
Ing. Cristina NITU
2016 - 2017

10

Instalatie si metoda pentru incercari in curent continuu a echipamentelor de tractiune feroviara  (sigurante fuzibile, intreruptoare, izolatoare etc)
Ing. Cristian SALCEANU
2016 - 2017

11

Implementarea de noi metode si dispozitive destinate masurarii presiunii si temperaturii rezultate ca urmare a actiunii arcului electric intern produs in celule electrice si posturi de transformare, la potential inalt
Ing. Ovidiu MIHAITA
2016 - 2017

12

Dezvoltarea tehnicilor de evaluare a calitatii cablurilor electrice cu tensiuni nominale până la 150kV în conformitate cu cerinţele actuale
Ing. Ion BURCIU
2016

13

Metoda si echipament pentru testarea cuvelor transformatoarelor de distributie la solicitari de anduranta si suprapresiune
Ing. Florica LAZARESCU
2016 - 2017

14

Dezvoltarea tehnicilor de cercetare privind comportamentul  echipamentelor la impuls de curent
Ing. Ion PATRU
2016 - 2017

15

Extinderea competenţelor ICMET în domeniul încercărilor de mediu prin asimilarea şi implementarea metodelor noi de încercare sub acţiunea singulară sau combinată a factorilor de climă, în directă corelare cu prevederile directivelor europene şi a legislaţiei naţionale de transpunere
Ing. Aurelia SCORNEA
2017
16
Detecția selectivă cu chemiluminiscență a concentrației compușilor cu sulf coroziv din uleiurile electroizolante, în scopul măririi duratei de viață a echipamentelor energetice de înaltă tensiune
Ing. Carmen UNGUREANU
2017

17

Implementarea de noi incercari de mediu (teste combinate ceata salina-atmosfera umeda sulfuroasa), prin dotarea cu echipamente si instalatii de inalta performanta, in directa corelare cu prevederile directivelor europene
Ing.Luminita TASCAU
2016

Obiectiv 2: Creșterea siguranței în funcționare și a eficienței energetice prin realizarea de echipamente și tehnologii performante

CSEE

Denumire proiect
Responsabil proiect
Perioada de desfasurare a proiectului

1

Cresterea competitivitatii sistemelor de monitorizare si diagnosticare a transformatoarelor electrice de putere dezvoltate la ICMET Craiova, in concordanta cu cerintele actuale de piata
Ing. Dumitru SACERDOTIANU
2016 - 2017

2

Instalaţie de menţinere în stare uscată a uleiului şi izolaţiei solide a transformatoarelor de mare putere cu funcţionare on-line
Ing. Ancuta ACIU
2017

3

Cercetari privind detectarea si localizarea scurgerilor de fluide din conducte tehnologice utilizant tehnica emisiilor acustice (EA)
Ing. Iulian HUREZEANU
2016 - 2017

4

Cercetari privind constructia contactelor din aluminiu, realizate din radiatoare de racire, pentru celulele de distribuție de joasă tensiune
Ing. Alin BENEA
2016 - 2017

5

Cercetări privind creşterea eficienţei energetice la consumatorii industriali, cu respectarea legislaţiei naţionale şi europene în vigoare
Ing. Daniela IOVAN
2016 - 2017

6

Sistem integrat de uniformizare de protocol bazat pe tehnologia OPC si concentrare de date provenite de la echipamente cu protocoale de comunicatie eterogene din mediul industrial

Ing. Marcel NICOLA

2017

7

Elaborarea unei aplicatii software pentru dimensionarea bobinelor de reactanță limitatoare de curent fără miez feromagnetic

Ing. Claudiu NICOLA

2017

8

Cercetari privind utilizarea ultrasunetelor in procese tehnologice de omogenizare, degazare si curățare

Ing. Adian VINTILA

2017

Obiectiv 3: Creșterea vizibilității și competitivității ICMET pe piața internă și internațională

CVC

Denumire proiect
Responsabil proiect
Perioada de desfasurare a proiectului

1

Evaluarea performanțelor și omologare tunuri și microtunuri pneumatice tip BIG-BLASTER, pentru imbunatatirea calitații și a menținerii pe piață
Dr.Ing. Florin TEISANU
2016 - 2017

2

Eficientizarea procesului de promovare a activității si infrastructurii de CDI a ICMET Craiova pe piețele naționale și internaționale
Ing. Marian DUTA
2016 - 2017

3

Dezvoltarea competenţelor aplicative în vederea acreditării în domeniul calităţii energiei termice cu respectarea cerinţelor normelor şi standardelor europene în vigoare
Ing. Silviu ANDREESCU
2016 - 2017

 

 

back