Titlul proiectului:

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SI EXTINDEREA COMPETENTELOR LABORATORULUI MATERIALE ELECTROTEHNICE PENTRU ACTIVITATI DE MONITORIZARE SI DIAGNOZA A STARII IZOLATIEI TRANSFORMATOARELOR


Acronim: LMDIT

Programul: CAPACITATI din cadrul Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare – PN II

Categoria de proiect: Modulul I, tip PI

Contract: nr. 89/13.09-2007

Autoritatea Contractanta: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

Contractor: Institutul National de Cercetare, Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica -ICMET Craiova

Director proiect: ing. Valerica STANOI

Perioada de derulare a proiectului: 13.09.2007 - 15.09.2009


Valoare totala proiect:

- initial 915 000 lei
- actualizat 737 195 lei (martie 2009)

Adresa paginii electronice: www.icmet.ro/lmdit_r.htm