Prospect
laborator

 

ÎNCERCARI PRIVIND RISCURILE LA FOC

ÎNCERCARI DE MEDIU

ECHIPAMENTE DE INCERCARE PRIVIND RISCURILE LA FOC

ECHIPAMENTE PENTRU INCERCARI DE MEDIU

Persoana de contact

Referinte

Certificat RENAR

Laboratorul este acreditat de catre RENAR
conformISO/IEC 17025.

Anexa la certificatul de acreditare

LOVAG Registred Laboratory

 ÎNCERCARI PRIVIND RISCURILE LA FOC

Tipul încercării

Produse încercate

Standarde de referință pentru încercări

Echipamente pentru măsurare
și încercări

Încercarea cu
fir incandescent

Materiale
electroizolante

SR EN 60695-2-10:2013
SR EN 60695-2-11:2014
SR EN 60695-2-12:2011
SR EN 60695-2-13:2011

- Aparat cu fir incandescent,
model 4150, FRIBORG Suedia

Încercarea orizontală și verticală la flacără
de 50 W

SR EN 60695-11-10:2014

- Arzător Bunsen, model 4500, FRIBORG Suedia
- Aparat calibrare flacără,
model 4504, FRIBORG Suedia
- Etuva VENTICELL 110
- Cronometru
- Șubler electronic

Încercarea de presare cu bilă

SR EN 60695-10-2:2014

- Aparat pentru încercarea de presare cu bila
- Etuva VENTICELL 110
- Lupa 10x

Determinarea indicilor de rezistență și de ținere la curenți de scurgere pe suprafață în condiții de umiditate (IRC/ITC)

Materiale electroizolante
solide

IEC 60112:2003

- Tracking tester, model 2.10, GALBUSERA Italia

ÎNCERCARI DE MEDIU

Tipul încercării

Produse încercate

Standarde de referință pentru încercări

Echipamente pentru măsurare
și încercări

Încercarea la căldură umedă continuă Cab
(umiditate max. 99%)

Echipamente și materiale electrotehnice

SR EN 60068-2-78:2013

- Camera climatică 600 litri,
tip VC 4060, VÖTSCH Germania

- Camera climatică 190 litri,
tip C180, WEISS Germania

- Camera climatică 36 m3,
tip KMHW-36S, KOMEG China

 

 

 

Încercarea la frig Ab
(Tmin -40º C)

SR EN 60068-2-1:2007

Încercarea la căldură uscată Bb
(Tmax: + 180º C)

SR EN 60068-2-2:2008

Încercarea la căldură umedă ciclică Db
(ciclu de 12h + 12h)-
(umiditate max. 99%)

SR EN 60068-2-30:2006

Încercarea la variații de temperatură
Na si Nb
(-40/+180) º C

IEC 60068-2-14:2009

- Camera climatică 600 litri,
tip VC 4060, VÖTSCH Germania
- Etuve tip XU 968 l, XL 1400, FRANCE ETUVE

Încercarea la ceață salină Ka

SR EN 60068-2-11:2001

- Cameră ceață salină, tip SC/KWT 1000, WEISS Germania

Încercarea la ceață salină ciclică Kb

IEC 60068-2-52:2017

Încercarea în atmosferă umedă sulfuroasă

SR EN ISO 6988:1997

- Echipament de testare în atmosferă umedă sulfuroasă, VLM Germania

Încercarea la ultraviolete (UV)

Materiale electrotehnice

SR EN 4892-2:2013

- SunTest, tip XLS +, ATLAS SUA,

 

Încercarea la urme și eroziune. Ceață salină timp de 1000h

Izolatori polimerici

SR EN 62217:2013

- Camera de ceata salina 8 m3

- Sistem de generare tensiune înaltă

- Echipament de comandă și protecție

Verificarea gradelor de protecție asigurate prin carcase

(Max. IP 66)

Echipamente electrotehnice

IEC 60529:2013

- Calibre de încercare

- Instalații de stropire cu apă

- Cameră de praf

Determinarea durității

Materiale plastice, izolatori polimerici

EN ISO 868:2003

SR EN 61952:2008

SR EN 62217:2013

- Aparat pentru determinarea durităţii (Shore), tip HBA 100-0, SAUTER Germania

Încercarea de penetrare apă

Cabluri electrice

IEC 60502-2:2014
SR HD 605.S2:2008

- Sursă de curent, tip LET- 4000-RD, Euro SMC Spania
- Termometru digital cu senzori de temperatură cu fibră optică

Încercarea de etanșeitate (pătrunderea umidității)

Siguranțe fuzibile de înaltă tensiune

SR EN 60282-1:2010

- Element încălzitor

- Termometru

- Cronometru

Încercarea la șoc termic

SR EN 60282-1:2010

- Sursa de curent, tip LET- 4000-RD, Euro SMC Spania

 

ECHIPAMENTE DE INCERCARE PRIVIND RISCURILE LA FOC

Aparat de incercare cu fir incandescent

 

Incercare la flacara orizontala

Incercare la flacara verticala

Tracking tester

Aparat de presare cu bila


ECHIPAMENTE PENTRU INCERCARI DE MEDIU

Cameră climatică C180 - 190 l (580x450x750) mm

Cameră climatică VC 4060 - 600 l (800x800x950) mm

 

Cameră climatică KOMEG 36 m3 - (3x3x4) m

Cameră ceață salină SC/KWT 1000 l

Sistem de încercare în atmosferă umedă sulfuroasă (SO2)

Aparat de testare la radiatii ultraviolete

Persoana de contact : Ing. Aurelia SCORNEA

Telefon: 0351 402421; 0351 404888
FAX: 0351 404890
e-mail: scornea@icmet.ro

 

Lista de referinte:

Download document

Send mail to market@icmet.ro with questions or comments about this web site.
Copyright 2003 Research-Development and Testing National Institute for Electrical Engineering

Home
Back