Instalatia : „ Sistem de producere, masurare si înregistrare a curentilor de scurtcircuit (SPMICS)”

este destinat efectuarii încercarilor pentru:

- cercetare – dezvoltare prototipuri si certificare aparatelor si echipamentelor de joasa tensiune, medie tensiune si înalta tensiune;
- determinarea parametrilor si efectelor produse de curentii de scurtcircuit în functionarea echipamentelor în retelele electrice;
- etalonarea dispozitivelor de curenti mari (sunturi, cordoane Rogowski, etc);
- încercari comparative între laboratoare.similare.

SPMICS se compune din:

 

PERSOANELE DE CONTACT PENTRU SPMICS