Titlul proiectului:

INSTALATIE DE ÎNCERCARE A ÎNTRERUPTOARELOR SI SEPARATOARELOR DE SARCINA LA COMUTATIA CURENTILOR CAPACITIVI

Acronim: IIISC

Programul: CAPACITATI, din cadrul Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare – PN II

Categoria de proiect: Modulul I, tip PI

Contract: nr. 88/13.09.2007

Autoritatea contractanta: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

Contractor: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si Încercari pentru Electrotehnica – ICMET Craiova

Director proiect: Dr. Ing. George Curcanu

Perioada de derulare a proiectului: 13.09.2007 – 15.09.2009

Valoare totala proiect: 810000 lei

Adresa paginii electronice: http://www.icmet.ro/clmp_r.htm