Etapa 2 - Fundamentarea soluţiilor tehnice si constructive pentru un sistem adaptiv de corectie a parametrilor electrici ai retelelor de joasa tensiune, pentru microretele de interconectare a surselor regenerabile de energie, integrabil in retelele SMART GRID. -Proiectarea si elaborarea documentatiei tehnice pentru modelul experimental -Realizarea modelului experimental. (pdf)

Termen 31.12.2015