Rapoarte anuale de activitate

2015

Raport activitate pentru  2015

2016

Raport activitate pentru  2016

2017 - 2018

Raport activitate pentru perioada 2017-2018

2019

Raport activitate pentru  2019

2020

Raport activitate pentru  2020

Strategia de dezvoltare institutionala a ICMET CRAIOVA

pentru perioada 2019-2022

pentru perioada 2016-2020

pentru perioada 2012-2015

Politica si obiectivele privind calitatea si mediul

COMPARTIMENT AQ CALITATE – MEDIU
Reprezentant management integrat: Ing. Luminita Popescu

SR EN ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
SR EN ISO 9001:2015
ISO 9001:2015

 

Declaratia de politica in domeniul inovarii

Manager de inovare: ing. Adrian Vintila

Certificat de implementare nr. CIT/21/2/25.10.2020 a

Sistemului de Management al Inovarii în conformitate cu cerințele SR 13572:2016

 

Politica de acces in Centrul pentru cercetari avansate, Inalta Tensiune si Mare Putere (INFRACITMP)

Activitate desfasurata de ICMET in cadrul programelor si proiectelor de colaborare internationale

 


Send mail to market@icmet.ro with questions or comments about this web site.
Copyright © National Institute for Research-Development and Testing in Electrical Engineering
ICMET-Craiova